Nguyên tắc 12C – Nguyên tắc lãnh đạo xuất chúng

Nguyên tắc 12C – Nguyên tắc lãnh đạo xuất chúng

Nhà lãnh đạo xuất chúng là người biết cách tác động đến người khác khiến họ mong muốn hợp tác và cống hiến một cách tự nguyện.

1. Collaboration – Có tinh thần hợp tác

– Luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác với người khác
– Xây dựng một nền văn hóa đề cao tinh thần hợp tác và tính tập thể
– Dẹp bỏ cái tôi thay thế bằng chúng ta
– Là cầu nối gắn kết nhân viên và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược
– Dùng tầm nhìn và mục tiêu giá trị để gắn kết các cá nhân trong nhóm

2. Clarity – Hiểu rõ về bản thân mình

– Xác định rõ hệ thống giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của mình
– Biết cách thể hiện bản thân một cách rõ ràng và hiệu quả với tất cả mọi người

3. Control – Có khả năng tự kiểm soát

– Có khả năng kiểm soát cảm xúc và kỷ luật bản thân
– Tự làm chủ mọi hành động, lời nói và sự tương tác với mọi người
– Sẵn sàng chịu trách nhiệm với kết quả của tập thể
– Tự tin và tin tưởng vào những quyết định của mình

4. Character – Phẩm chất đạo đức

– Luôn thể hiện sự trung thực và liêm chính trong mọi việc mình làm
– Luôn thực hiện những điều đã hứa hoặc cam kết
– Say mê với việc tạo dừng niềm tin nơi người khác
– Ý thức cao về tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức và lòng khiêm tốn

5. Competence – Không ngừng học hỏi

– Có thói quen hỏi học và phát triển hàng ngày
– Không ngừng nâng cao kiến thứ và kỹ năng của cá nhân
– Sẵn sàng tìm kiếm cơ hội để cải tiến phương pháp làm việc cho nhóm

6. Competitiveness – Tinh thần cạnh tranh

– Có tinh thần cạnh tranh cao và luôn quyết tâm đạt đến thành công cao nhất
– Có những chiến lược nhạy bén trong việc xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh với đối thủ

7. Creativity – Sự sáng tạo

– Dành phần lớn thời gian để suy nghĩ và tìm kiếm giải pháp mới cho các vấn đề của tổ chức
– Có năng lực đối phó với khó khăn thử thách
– Có những ý tưởng và tầm nhìn xa hơn người khác

8. Courage – Dám nghĩ dám làm

– Có lòng dũng cảm và sẵn sàng vượt ra khỏi vùng an toàn
– Không ngần ngại đưa ra quyết định khó khăn và chấp nhận rủi ro

9. Care People – Quan tâm mọi người

– Ý thức rằng con người là tài sản quý giá nhất của tổ chức
– Luôn có thái độ tử tế, hành vi chuẩn mực và quan tâm tới mọi người
– Hướng dẫn và giúp nhân viên dưới quyền phát huy năng lực và gia tăng giá trị

10. Change Management – Quản trị thay đổi

– Có tư duy linh hoạt và sẵn sàng đón nhận và đối ứng với thay đổi trong kinh doanh và cuộc sống
– Xử lý những thách thức của sự thay đổi một cách khéo léo

11. Concentration – Kỷ luật tập trung

– Biết cách quản lý thời gian và tập trung cho công việc
– Biết đặt ra các ưu tiên rõ ràng trong việc sử dụng thời gian và nguồn lực

12. Commitment – Sự cam kết

– Luôn thể hiện tinh thần cam kết đạt được các mục tiêu
– Sẵn sàng chịu trách nhiệm với kết quả của đội nhóm
– Thể hiện sự quyết tâm cao để đạt được kết quả của tổ chức.

 

Ý kiến