5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO – John Maxwell

5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO – John Maxwell

Cấp độ 1: Chức vị

– Mọi người theo bạn vì bạn có chức vụ cao hơn họ
– Bạn được thăng tiến lên vị trí mới cao hơn, bạn sở hữu những nhân viên trong tổ chức của mình.
– Bạn sử dụng các quy tắc, chính sách, sơ đồ tổ chức để nhân viên tuân theo.
– Tầm ảnh hưởng của bạn không vượt quá giới hạn trong công việc.
– Bạn dễ bị cô đơn đơn đỉnh cao quyền lực
– Nhân viên hơi e dè khi thảo luận với bạn
– Ở các công ty đang phát triển mở rộng, số lượng lãnh đạo cấp độ 1 khá lớn
– Nhiều người có quyền nhưng thực chất họ chỉ ngồi ở vị trí lãnh đạo chứ không phải Lãnh đạo
– Không nên ở lâu cấp độ này, bạn cần tiếp tục phát triển để lên cấp độ 2.

Cấp độ 2: Sự đồng thuận

– Mọi người theo bạn vì họ đồng thuận với bạn.
– Bạn lãnh đạo và vận hành tổ chức bằng cách có được sự đồng thuận mọi người
– Bạn cung cấp cho nhân viên nhiều thông tin hơn, họ thấy được tin tưởng hơn
– Bạn cho nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định họ thấy gắn kết hơn
– Bạn đã kết nối được mọi người với nhau và hòa nhập với cấp dưới của mình
– Bạn gây dựng hình ảnh qua lời nói và hành động của mình.
– Bạn tin tưởng và quan tâm nhân viên, họ chủ động nghe theo bạn
– Mọi người đồng thuận đi theo bạn vì bạn là người lãnh đạo phù hợp với họ
– Bạn đã nâng cấp từ “họ phải theo bạn” lên “họ muốn theo bạn”

Cấp độ 3: Định hướng kết quả

– Mọi người theo bạn vì những gì bạn làm cho tổ chức
– Bạn đã xây dựng được một tổ chức gắn kết và tin tưởng lẫn nhau
– Bạn đã truyền cảm hứng và động lực để mọi người cùng hướng tới mục tiêu của tổ chức
– Bạn đã dẫn dắt tổ chức đó của mình đạt được thành tựu xuất sắc
– Bạn đã làm cho những người trong tổ chức của mình đều có cảm giác chiến thắng
– Bạn đã khẳng định uy tín và tạo dựng được niềm tin với nhân viên nhờ những kết quả đạt được.
– Bạn được yêu thích trong tổ chức của mình
– Nếu bạn rời đi, hoặc chuyển sang vị trí khác của công ty, có thể nhóm sẽ suy yếu
– Cấp độ này là cấp độ của một “nhà lãnh đạo tốt”

Cấp độ 4: Phát triển nhân lực

– Mọi người theo bạn vì bạn giúp họ phát triển
– Bạn ý thức được nguồn nhân lực luôn quan trọng hơn quy trình
– Bạn dành thời gian và năng lượng để giúp nhân viên của mình có thể trở thành lãnh đạo.
– Bạn hướng dẫn và giúp nhân viên phát huy hơn tài năng của họ.
– Bạn đã đào tạo được một số người cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo
– Mọi người nể phục kinh nghiệm và “tầm” lãnh đạo của bạn.

Cấp độ 5: Giá trị cá nhân

– Mọi người theo bạn vì bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì
– Mọi người nghe thấy tên bạn, họ biết bạn đại diện cho tổ chức nào
– Mọi người đi theo sự lãnh đạo của bạn vô điều kiện
– Bạn nổi bật so với người khác, và mang lại thành công bất cứ nơi nào bạn đến
– Giá trị của bạn làm nâng tầm toàn bộ tổ chức của mình
– Bạn tạo ra môi trường mang lại lợi ích cho mọi người và góp phần vào sự thành công của họ
– Bạn tạo ra sự khác biệt tích cực ngoài doanh nghiệp và lĩnh vực của bạn
– Bạn trở thành biểu tượng của một tổ chức, và đại diện cho một giá trị riêng biệt
– Bạn có những di sản để lại khiến người khác nhớ mãi và luôn nhắc tới kể cả khi bạn rời đi.

Ý kiến