4 Cấp độ của các kỹ năng quản lý trong cấu trúc kim tự tháp

4 Cấp độ của các kỹ năng quản lý trong cấu trúc kim tự tháp

CẤP ĐỘ 1

4 vai trò chức năng mà người quản lý bắt buộc phải có
1. Plan – Hoạch định
Lập kế hoạch hoạt động cho đội nhóm của mình

2. Organize – Tổ chức
Tổ chức công việc và phân công hợp lý cho từng thành viên

3. Direct – Điều hướng
Hướng dẫn đội nhóm để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và các bước triển khai

4. Control – Kiểm soát
Theo dõi và kiểm soát tiến độ và kết quả của từng công việc

 

CẤP ĐỘ 2

Nhóm 3 kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao hiệu quả của đội nhóm
1. Motivation – Tạo động lực
Khuyến khích và thúc đẩy mọi người làm việc hiệu quả hơn

2. Training & Coaching – Đào tạo và Huấn luyện
Truyền tải kinh nghiệm giúp nhân viên biết cách khai thác tiềm năng của bản thân

3. Involvement – Lôi kéo sự tham gia
Lôi kéo các bên liên quan cùng tham gia cộng tác để cùng giải quyết vấn đề

 

CẤP ĐỘ 3

Nhóm 2 kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực bản thân
1. Time management – Quản lý thời gian
Sắp xếp và sử dụng thời gian giới hạn một cách có hiệu quả nhất

2. Seft management – Quản lý bản thân
Cân bằng công việc và cuộc sống: công việc, học tập, sở thích, gia đình, các mối quan hệ…

 

CẤP ĐỘ 4

Đỉnh chóp của cấu trúc kim tự tháp là kỹ năng lãnh đạo

Leadership – Kỹ năng lãnh đạo
Đưa ra tầm nhìn, phương hướng và chiến lược để hướng tới sứ mệnh của tổ chức

(Tóm tắt có chỉnh sửa từ nguồn resource.base.vn)

Ý kiến