13 nguyên tắc quản lý dự án

13 nguyên tắc quản lý dự án

 1. Làm tốt ngay từ đầu
 2. Mục tiêu và kết quả phải rõ ràng
 3. Không lập kế hoạch là đang lập kế hoạch cho sự thất bại.
 4. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng thành viên.
 5. Xây dựng đội ngũ gắn kết đồng tâm hiệp lực.
 6. Làm rõ yêu cầu trước khi bắt tay làm.
 7. Đảm bảo chất lượng là trách nhiệm của từng người.
 8. Nghiêm khắc với những công việc không hoàn thành đúng kế hoạch.
 9. Viết báo cáo ai đọc cũng hiểu.
 10. Cải tiến liên tục để tăng hiệu quả.
 11. Coi khách hàng là bạn bè, là đối tác.
 12. Linh hoạt đón nhận yêu cầu thay đổi.
 13. Sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ mọi người.

 

(Nguồn tham khảo: sách “Tư duy – kiến thức – nguyên tắc để quản lý dự án thành công”)

Ý kiến